ENSTİTÜMÜZ HAKKINDA
Bilgi Toplumu Enstitüsü Hakkında Bilgiler

1932 TARİHLİ,

MUSAKKAFAT VERGİSİ TAHRİR VARAKASI

VE

BİNA VERGİSİ MÜKELLEFLER DEFTERİ

BELGELERİNE GÖRE

HOCA TAHSİN SOKAĞINDA YER ALAN

43 NUMARALI

MADYAMA  APARTMANI

İstanbul Defterdarlığı, Kayyum Başkanlığı’na devredilmiş Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, Alipaşa Değirmeni Sokak No:23 “Kargir Apartman” olarak tapu sicilinde kayıtlı binayı Türkiye Bilişim Vakfı olarak, İstanbul Defterdarlığı Kayyum Başkanlığından kiralamış bulunuyoruz. Bina 91.00 M2 taban inşaat alanına sahip, beş katlı, toplam 450 M2’dir.

Milli Emlak’in mülkiyetinde olan binanın restorasyonu aslına uygun biçimde gerçekleştirildi.

Milli Emlak’ın mülkiyetinde olan binanın “2. Grup Yapı” olarak tescilli olması nedeniyle, “röleve”, “restitüsyon” ve “restorasyon”  projeleri yapılmış ve “Anıtlar Kurulu”  tarafından onayların alınmasını müteakip aslına uygun biçimde restorasyonu gerçekleştirilmiştir.

Anıtlar  Kurulu’nun onayladığı mimari çalışmalar sonucu ortaya çıkan maliyetin karşılanması konusunda Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan büyük ilgi gösterdiler, kendilerine müteşekkiriz.

Bu sayede, 100 yıllık geçmişi olan bir kültür varlığı aslına uygun biçimde restore edilmiş; Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesi için çaba gösteren Türkiye Bilişim Vakfı'nın ulusal ve uluslar arası alanda sürdürdüğü faaliyetlerini paydaşları ile birlikte bir merkezde toplamak mümkün hale gelmiştir.